Tak o nas Zycie Kalisza

9 czerwca br. w kaliskim kinie „Helios” odbędzie się premiera filmu „Dusza zaklęta w Fortepianie”. Jest to historia założonej w 1889 roku w Kaliszu Fabryki Fortepianów i Pianin Arnold Fibiger. Aktualnie budynki fabryczne zmieniły swoje przeznaczenie. Fabryki już nie ma. Ale zachowało się inne „dziecko” Arnolda Fibigera, o którym mało się mówi. To Technikum Budowy Fortepianów w Kaliszu które powstało w 1954 roku. Aktualnie nosi imię Gustawa Arnolda Fibigera.

 

   Technikum Budowy Fortepianów im. Gustawa Arnolda Fibigera w Kaliszu to jedyna szkoła w Polsce i jedna z trzech, jakie istnieją w świecie, przygotowująca w profesjonalny sposób fachowców do pracy w zawodzie korektora i stroiciela pianin i fortepianów. Absolwent uzyskuje zawód: technika budowy i strojenia fortepianów i pianin o specjalnościach: budowa i renowacja fortepianów i pianin oraz strojenie i korekta fortepianów i pianin.

 

    – Geneza szkoły wiąże się z historią Kaliskiej Fabryki Fortepianów i Pianin „Calisia”. Technikum Budowy Fortepianów swoje powstanie zawdzięcza aktywnej postawie Gustawa Arnolda Fibigera (1912-1989), dyrektora kaliskiej fabryki. Mimo przeciwności losu nie zrezygnował z rodzinnych tradycji w przemyśle muzycznym i sprawił, że po II wojnie światowej odrodziła się w Kaliszu produkcja klawiszowych instrumentów muzycznych. Kaliska Fabryka Fortepianów i Pianin „Calisia”,  stanowiła kontynuację dawnej Fabryki Fortepianów i Pianin „Arnold Fibiger”. Na początku lat 50-tych Gustaw Arnold Fibiger jako dyrektor fabryki, myśląc o jej   przyszłości wyszedł z pomysłem utworzenia szkoły, która kształciłaby młode kadry. Pomysł zaowocował utworzeniem  Technikum Budowy Fortepianów w 1954 roku, dzięki poparciu Zjednoczonych Zakładów Przemysłu Muzycznego i Centralnego Zarządu Szkół Artystycznych –  mówi Janusz Matuszewski, dyrektor Technikum Budowy Fortepianów im. Gustawa Arnolda Fibigera w Kaliszu.

     Szkoła w pierwszym roku działalności mieściła się  w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej i weszła w skład Średniej Szkoły Muzycznej jako osobny wydział pod nazwą Państwowa Średnia Szkoła Muzyczna Instrumentów Klawiszowych. Natomiast w 1956 roku otrzymała oficjalną nazwę Technikum Budowy Fortepianów.

   Od września 1964 roku szkoła zaczęła funkcjonować w gmachu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Kaliszu (ul. Rzemieślnicza 6), obecnie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, gdzie funkcjonuje do dzisiaj. Podczas I Zjazdu Absolwentów z okazji 35-lecia szkoły (wrzesień 1989 r.)  nadano jej imię Gustawa Arnolda Fibigera.

    – Stosunkowo mała liczba uczniów przynosi pozytywne efekty w nauczaniu. Dwa lata z rzędu TBF plasuje się bardzo wysoko ( druga setka)  w rankingu techników sporządzanym przez „Perspektywy”. Uwzględniając tylko technika funkcjonujące na terenie Wielkopolski TBF znajduje się na 16, 17 miejscu. Nauka trwa 5 lat. W programie nauczania ważne miejsce zajmują zajęcia praktyczne prowadzone w warsztatach szkolnych oraz w firmie Schimmel Fabryka Fortepianów Sp. z o.o. jak i w innych  zakładach np. naprawy i renowacji fortepianów oraz pianin na terenie miasta i okolic – dodaje dyrektor.

https://zyciekalisza.pl/artykul/fabryki-fortepianow/1316032

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *