Absolwenci 5 TBF 2024

Absolwenci 5 TBF 2024
wychowawca Marcin Kaftanowicz

Wiktoria Ballion
Jakub Choderny
Julia Góra
Mateusz Herman
Mieszko Janiak
Daria Kołodziejczyk
Konrad Kopica
Witold Kozłowski
Katarzyna Łaska
Oliwia Margiela
Malwina Olszewska
Tobiasz Rychlik
Eliza Stilter
Maja Szczot
Patrycja Włodarczyk
Jonasz Zommer

Post Author: admin