Kontakt

Technikum Budowy Fortepianów w Kaliszu

ul. Rzemieślnicza 6, 62-800, Kalisz

bezpośrednio z nauczycielem przedmiotów zawodowych:

Pan Marcin Kaftanowicz: tel.: 668 178 292, mail: marcinkaftanowicz@wp.pl

bezpośrednio z nauczycielem przedmiotów muzycznych:

Pan Radosław Janaszczyk tel.: 504873037 mail: radoslawjanaszczyk@gmail.com

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
Sekretariat
tel. 62 7677650 
e-mail: sekretariat@zspp.kalisz.pl
Dyrektor Janusz Matuszewski
tel. 62 7677653
Wicedyrektor Marcin Gaj
tel. 62 7677662
Wicedyrektor Michał Płóciennik
tel. 62 7664436
Warsztaty szkolne ul. Obywatelska 4
tel. 62 757377