Kontakt

Technikum Budowy Fortepianów w Kaliszu

ul. Rzemieślnicza 6, 62-800, Kalisz

bezpośrednio z nauczycielem przedmiotów zawodowych:

Pan Marcin Kaftanowicz: tel.: 668 178 292, mail: marcinkaftanowicz@wp.pl

bezpośrednio z nauczycielem przedmiotów muzycznych:

Pan Radosław Janaszczyk tel.: 504873037 mail: r.janaszczyk@gmail.com

telefony kontaktowe:

sekretariat: (062) 767-76-50 lub (062) 766-55-13

Dyrektor J. Matuszewski: (062) 767-76-53

W-ce Dyrektor U. Wilczyńska-Rosada: (062) 766-44-36

W-ce Dyrektor M. Gaj: (062) 767-76-62

Pokój nauczycielski: (062) 767-76-58

Biblioteka: (062) 767-76-57

Warsztaty: (062) 757-37-75

Adres email:

sekretariat@zsp2.kalisz.pl