Rys Historyczny

Geneza szkoły wiąże się z historią Kaliskiej Fabryki Fortepianów i Pianin „Calisia”. Technikum Budowy Fortepianów swoje powstanie zawdzięcza aktywnej postawie Gustawa Arnolda Fibigera (1912-1989) dyrektora kaliskiej fabryki. Mimo najróżniejszych przeciwności losu nigdy nie zrezygnował z rodzinnych tradycji w przemyśle muzycznym i sprawił, że po II wojnie światowej odrodziła się w Kaliszu produkcja klawiszowych instrumentów muzycznych. Kaliska Fabryka Fortepianów i Pianin „Calisia” stanowiła kontynuację dawnej Fabryki Fortepianów i Pianin „Arnold Fibiger”.

Odrodzona po okupacyjnych zawirowaniach, fabryka początkowo produkowała wyłącznie meble, gdyż została przemianowana na Fabrykę Fortepianów i Mebli „Arnold Fibiger”. Gustaw Arnold Fibiger (1912-1989) będąc od 1945 roku dyrektorem fabryki, nie przestał myśleć o wznowieniu produkcji instrumentów muzycznych. Półkonspiracyjnie, dzięki ofiarności i wysokim kwalifikacjom przedwojennych pracowników firmy, zrekonstruował potrzebne maszyny i narzędzia. Po wznowieniu kontaktów z przedwojennymi kooperantami Fibigerowi udało się wyprodukować pierwszy powojenny instrument. Było nim pianino oznaczone numerem fabrycznym 20698. Miało to miejsce w roku 1947. Od 1949 roku Gustaw Arnold Fibiger został dyrektorem Kaliskiej Fabryki Fortepianów i Pianin „Calisia” a przedsiębiorstwo to przeszło do resortu kultury i sztuki. Nastąpił szybki rozwój fabryki.

Na początku lat 50-tych Gustaw Arnold Fibiger troszcząc się o przyszłość zakładu, wysunął pomysł powstania szkoły, której zadaniem byłoby kształcenie młodych kadr. Przewidywał bowiem, że przedsiębiorstwo zostanie pozbawione kiedyś fachowców wraz z odejściem starej kadry doskonałych mistrzów.

Sam Fibiger czuł się w obowiązku przekazać swoją wiedzę i doświadczenie młodszemu pokoleniu. Technikum Budowy Fortepianów powstało w 1954 roku dzięki poparciu Zjednoczonych Zakładów Przemysłu Muzycznego i Centralnego Zarządu Szkół Artystycznych. Szkoła w pierwszym roku swojego istnienia znalazła pomieszczenie w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej i weszła w skład Średniej Szkoły Muzycznej jako osobny wydział pod nazwą Państwowa Średnia Szkoła Muzyczna Instrumentów Klawiszowych. Dopiero w 1956 roku otrzymała oficjalną nazwę Technikum Budowy Fortepianów.

Pierwszymi uczniami nowo powstałej szkoły byli młodociani pracownicy fabryk fortepianów w Kaliszu i Legnicy. W pierwszych latach swojej działalności szkoła była przydzielona Ministerstwu Kultury i Sztuki a od 1960 roku Technikum Budowy Fortepianów zostało włączone do grona placówek kształcenia zawodowego będących w gestii Ministerstwa Oświaty. Od września 1964 roku szkoła została wprowadzona do gmachu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Kaliszu przy ulicy Rzemieślniczej 6 obecnie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, gdzie funkcjonuje do dnia dzisiejszego.